Komunikat stowarzyszenia MUKS Stal Niewiadów

W dniu 12 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia. Na zebraniu zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020 a walne zebranie członków stowarzyszenia dokonało zmian we władzach stowarzyszenia. Z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Marcin Duzik a z funkcji Wiceprezesa Mariusz Jajek. Nowym Prezesem stowarzyszenia został wybrany Radosław Biedrzycki, wiceprezesem Patryk Zielonka a do Zarządu stowarzyszenia weszli ponadto: Marcin Kotynia, Daniel Lawerski i Bartosz Urbańczyk. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Duzik, Bogdan Gaugier, Adrian Gaugier.

Serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz Stali. Nowym władzom życzymy dalszych sekcesów w rozwoju oraz promowaniu młodzieżowej i seniorskiej piłki nożnej w Niewiadowie.

LKS Lubochnia 2-0 Stal Niewiadów
10.10.2020r. godz. 15.30

Facebook

Sponsorzy